Hrvatski jezični portal

andante (II)

andante (II) (izg. andȃnte) m 〈G andȁntea〉

Definicija
glazb. polagan stavak