Hrvatski jezični portal

dùāl

dùāl m 〈G duála〉

Izvedeni oblici
jednina
N dual
G duala
D dualu
A dual
V duale
L dualu
I dualom
množina
N duali
G duala
D dualima
A duale
V duali
L dualima
I dualima
Definicija
lingv. gramatički broj (različit od jednine i množine) koji u deklinaciji i konjugaciji iskazuje 2, katkada 3 ili 4 bića, odn. predmeta kao združena; dvojina
Etimologija
lat. dualis: koji se sastoji od dva, koji se odnosi na par ≃ dualitas: dualitet