Hrvatski jezični portal

dẕžava

dẕžava ž

Izvedeni oblici
jednina
N država
G države
D državi
A državu
V državo
L državi
I državom
množina
N države
G država
D državama
A države
V države
L državama
I državama
Definicija
pol. političko-pravna, međunarodno priznata upravna organizacija s punim ili ograničenim suverenitetom, s različitim oblicima vladavine i uređenja
Sintagma
država blagostanja ekon. država koja svojom ekonomskom politikom nastoji osigurati blagostanje svom stanovništvu;
država tampon prema međunarodnom ugovoru, država koja neutralizira napete odnose država između kojih je smještena