Hrvatski jezični portal

drȉft

drȉft m 〈N mn drìftovi〉

Definicija
1. pom. bočno zanošenje broda (zbog vjetra, morske struje itd.)
2. geogr. morska struja koja nastaje pod stalnim naletima vjetra
3. pren. predmeti (podrtine broda, ledeni bregovi itd.) koji plutaju morem nošeni morskom strujom ili vjetrom
Sintagma
drift-boca boca plovak;
drift-kartica papirna kartica u plastičnoj vrećici, upotrebljava se za mjerenje pravca kretanja morskih struja
Etimologija
engl. drift