Hrvatski jezični portal

drȅka

drȅka ž 〈D L drȅci, G mn drȇkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N dreka
G dreke
D dreki / dreci
A dreku
V dreko
L dreki / dreci
I drekom
množina
N dreke
G dreka
D drekama
A dreke
V dreke
L drekama
I drekama
Definicija
pejor.
1. vika, galama, usp. deračina (3)
2. verbalno negodovanje, protestiranje, izražavanje protivnosti (intenzitet podrazumijeva više jačinu sadržaja nego glasnoću)
Onomastika
pr. (nadimačko): Drékić (Glina, Banovina, Slavonija) Drȇković (140, Pakrac, S Dalmacija, Z Slavonija)
Etimologija
ekspr.češ. dřěčeti: plakati