Hrvatski jezični portal

drȁp

drȁp prid.indekl.

Definicija
razg. koji je boje pijeska, boje žutike
Etimologija
njem. Drap: tkanina slična koži