Hrvatski jezični portal

drȍzd

drȍzd m 〈G dròzda, N mn dròzdovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N drozd
G drozda
D drozdu
A drozda
V drozde
L drozdu
I drozdom
množina
N drozdovi
G drozdova
D drozdovima
A drozdove
V drozdovi
L drozdovima
I drozdovima
Definicija
zool. porodica ptica pjevica Turdinae (pravi d. Turdus merula)
Etimologija
prasl. *drozdъ (rus., polj. drozd) ← ie. *trosdos/*trsdos (lat. turdus, njem. Drossel)