Hrvatski jezični portal

dȕnja3

dȕnja3 ž

Izvedeni oblici
jednina
N dunja
G dunje
D dunji
A dunju
V dunjo
L dunji
I dunjom
množina
N dunje
G dunja
D dunjama
A dunje
V dunje
L dunjama
I dunjama
Definicija
reg.
1. svijet (u smislu postojanja)
2. ovosvjetska prolazna dobra
Etimologija
tur. dünya ← arap. dunya