Hrvatski jezični portal

dȕnja1

dȕnja1 ž 〈G mn dẉnjā〉

Izvedeni oblici
jednina
N dunja
G dunje
D dunji
A dunju
V dunjo
L dunji
I dunjom
množina
N dunje
G dunja
D dunjama
A dunje
V dunje
L dunjama
I dunjama
Definicija
bot.
1. voćka (Cydonia oblonga) iz porodice ruža (Rosaceae); gunja, kutina
2. plod te voćke, krupan, žutozelen, mirisan, trpkokiselkast
Sintagma
japanska dunja bot. ukrasno drvo (Chaenomeles japonica)
Frazeologija
kad dunja cvate doba godine najpovoljnije za lov nekih riječnih riba
Onomastika
Dȕnja ž. os. ime (narodno)
pr.: Dùnjić (Dȕnjić) (Bjelovar, Šibenik), Gȕnjača (možda)
top.: Dúnjak, Dȕnjkovec
Etimologija
✧ ← gdunja ← prasl. *kъdunja (strus. gdunja) ← lat. cydonia ← grč. kydṓneia