Hrvatski jezični portal

dẉr

dẉr m 〈N mn dúrovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N dur
G dura
D duru
A dur
V dure
L duru
I durom
množina
N durovi
G durova
D durovima
A durove
V durovi
L durovima
I durovima
Definicija
glazb. jedan od dva glavna tonska roda koji se zasniva na dijatonskoj ljestvici s polustupnjevima između trećega i četvrtoga te sedmoga i osmoga stupnja i na trozvuku koji se sastoji od velike terce i čiste kvinte, opr. mol2
Etimologija
lat. durus: tvrd, jak