Hrvatski jezični portal

džȁnarika

džȁnarika ž 〈D L -ici〉

Definicija
bot. reg. šljiva ranka (Prunus cerasifera) krupna, okrugla žutorumena ploda; ringlo, okruglica, trnošljiva
Etimologija
tur. can eriǧi ← perz. ǧān: duša + tur. erik: šljiva