Hrvatski jezični portal

džámija

džámija ž

Izvedeni oblici
jednina
N džamija
G džamije
D džamiji
A džamiju
V džamijo
L džamiji
I džamijom
množina
N džamije
G džamija
D džamijama
A džamije
V džamije
L džamijama
I džamijama
Definicija
isl. muslimanska bogomolja s minaretom, unutrašnjim rasporedom (orijentacijom mihraba i vjernika) usmjerena prema Meki; mošeja, usp. mesdžid, džemat
Etimologija
tur. cami ← arap. ǧāmi