Hrvatski jezični portal

džẉz

džẉz m 〈N mn džúzovi〉

Definicija
1. deset listova Ku̕rana
2. poseban svezak od deset listova Kur̕ana
3. svezak (knjige, časopisa i sl.)
Etimologija
tur. cüz ← arap. ǧuz̕: dio