Hrvatski jezični portal

džȅp

džȅp m 〈N mn džèpovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N džep
G džepa
D džepu
A džep
V džepe
L džepu
I džepom
množina
N džepovi
G džepova
D džepovima
A džepove
V džepovi
L džepovima
I džepovima
Definicija
1. ušiven ili našiven dio na odjeći predviđen za odlaganje sitnijih predmeta ili za ukras
2. pren. prostor koji se stvara i puni unutar veće cjeline [paradentozni džep]
3. razg. novac, kao količina [imati pun (prazan) džep imati mnogo (malo) novaca]
4. pren. vojn. područje određene površine, područje strategije ili taktike uvučeno u drugo veće područje [bihaćki džep]
Frazeologija
gledati (samo) (svoj) džep biti usredotočen samo na vlastiti interes;
imati koga u džepu 1. imati ga u vlasti, moći upravljati njegovim postupcima, moći ga ucjenjivati 2. vrlo dobro znati, sjajno poznavati, biti vrlo upućen u što, služiti se čime bez teškoća [latinski jezik imao je u malom džepu];
ni iz džepa ni u džep meni je svejedno (što se tiče dobitka ili gubitka);
poznavati kao svoj džep dobro poznavati koga ili što;
raditi u interesu (svoga) džepa gledati samo svoj materijalni interes, ob. u značenju lakog bogaćenja ili zarađivanja pod svaku cijenu na štetu etike i dostojanstva posla, struke ili staleža;
udariti po džepu (koga) novčano kazniti i sl., tako da osjeti izdatak u novcu;
za svaki (svačiji) džep pristupačan po cijeni, jeftin, koji nije skup, umjeren u cijeni, po popularnoj cijeni, pristupačan svakom čovjeku s prosječnim primanjima, pristupačan običnom čovjeku [ljetovanje za svaki džep; posuđe za svačiji džep]
Onomastika
pr. (nadimačko): Džȅpina (420, Knin, Zagora, S Dalmacija)
Etimologija
tur. cep ← arap. ǧäyb; tur. cep parası: džeparac