Hrvatski jezični portal

ekvivàlent

ekvivàlent m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N ekvivalent
G ekvivalenta
D ekvivalentu
A ekvivalent
V ekvivalente
L ekvivalentu
I ekvivalentom
množina
N ekvivalenti
G ekvivalenata / ekvivalenta
D ekvivalentima
A ekvivalente
V ekvivalenti
L ekvivalentima
I ekvivalentima
Definicija
1. stvar, čin, pojam, veličina istog značenja ili iste praktične vrijednosti prema drugoj stvari itd.
2. ekon. roba, novac i sl. kojom se izražava, nadoknađuje itd. vrijednost druge robe, novca, vrijednosnica [ekvivalent u novcu; ekvivalent u dolarima]
3. lingv. riječ ili izraz s jednakim značenjem; istovrijednica
Etimologija
lat. aequivalens ← aequivalēre: biti jednak po vrijednosti ≃ ekvi- + valens: vrijedan