Hrvatski jezični portal

èfekt

èfekt (èfekat) (, čega) m 〈G mn -kātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N efekt
G efekta
D efektu
A efekt
V efekte
L efektu
I efektom
množina
N efekti
G efekata / efekta
D efektima
A efekte
V efekti
L efektima
I efektima
Definicija
1. ono što je rezultat nekog djelovanja, operacije i sl.; posljedak, posljedica, učinak
2. način na koji nešto djeluje na neki predmet ili biće [efekt pojačanog Sunčeva djelovanja na biljni svijet]
3. a. osobita pojava usmjerena na to da djeluje na jedno ili više osjetila [svjetlosni efekti] b. fiz. pojava koja nastaje djelovanjem neke sile [zvučni efekt]
4. (mn) bank. vrijednosni papiri koji glase na dugoročno uložena novčana sredstva i donose prihod u obliku dividendi ili kamata
Sintagma
domino-efekt pol. sociol. pojava u kojoj jedna činjenica služi kao uzrok druge i u društvu dolazi do lančane reakcije (kao kad pločice u igri domina ruše jedna drugu), v. domino Δ;
efekt grude snijega sociol. stanje u kojem neki stav (o vlasti, društvenoj situaciji) postupno zahvaća sve veći broj ljudi;
efekt jezera meteor. općenito, učinak svakog velikog jezera da mijenja vremenske prilike uz obalu i niz vjetar (poznat po stvaranju snježnih oluja na obalama Velikih jezera u SAD-u);
efekt letećeg papira ekon. davanje dotacije državnim organima jer pružaju višu razinu usluga nego što bi je pružale da su dane izravno pojedincima;
moiré efekt (izg. moarȇ efekt) tehn. izobličenje slike na ekranu uslijed interferencije;
efekt otuđenja knjiž. antiaristotelovski dramski postupak, udaljavanje zbivanja ili lika kako bi se gledateljeva pozornost odvratila od osjećaja i usmjerila prema racionalnom izboru;
efekt plafona nemogućnost registriranja realnih individualnih razlika u nekom učinku, jer su zbog prelakog zadatka postignuti maksimalni rezultati;
efekt staklenika meteor. povećano zagrijavanje Zemlje, nastaje zbog svojstva vodene pare, ugljičnog dioksida i nekih drugih plinova, da upijaju dugovalno zračenje Zemlje i reemitiraju ga prema tlu, pa se zagrijava prizemni sloj zraka; sve većim onečišćenjem zraka industrijskim i drugim antropogenim izvorima dolazi do postepene promjene klime u svjetskim razmjerima;
efekt toaletnog papira pol. sociol. stanje u društvu kad se pokreće kakav proces (istraga čije odgovornosti i sl.) pa jedan slučaj povlači drugi (predodžba izvlačenja listova toaletnog papira);
Lippmanov efekt fiz. stezanje i razvlačenje nekih kristala pod utjecajem električnog polja
Etimologija
lat. effectus: učinjen, izvršen ← efficere: učiniti, izvesti; effector: tvorac, začetnik