Hrvatski jezični portal

ecclesia

ecclesia (izg. eklézia) ž

Definicija
1. crkva
2. lik. kršć. alegorijska personifikacija Crkve (nasuprot Sinagogi) u liku žene
3. v. eklezija
Etimologija
lat.grč. ekklēsia