Hrvatski jezični portal

ékavski

ékavski pril.

Definicija
kao ekavac, na način ekavaca [govoriti ekavski]