Hrvatski jezični portal

éje

éje ž mn 〈N éja〉

Definicija
zool. rod ptica grabljivica (Circus); lunje