Hrvatski jezični portal

ȅis

ȅis m

Definicija
glazb. kromatski povišen ton e (enharmonijski jednak tonu f)