Hrvatski jezični portal

conseguente

conseguente (izg. konseguȇnte) m

Definicija
glazb. u kanonu dionica koja preuzima, odnosno imitira temu
Etimologija
tal.: idući