Hrvatski jezični portal

àjme

àjme (àjmeh) uzv.

Definicija
reg. jez. knjiž. za izražavanje
1. bola, užasa, usp. jao
2. čuđenja, zgražanja [ajme koja glupost]
3. prijekora [ajme bolje da me ništa i ne pitaš]
Frazeologija
(to je) ajme majko to ništa ne valja, to je bože sačuvaj;
ajme meni (tebi, njenu, njoj) teško meni itd.
Etimologija
tal. (ekspr.): ahime