Hrvatski jezični portal

ȁblativ

ȁblativ m

Izvedeni oblici
jednina
N ablativ
G ablativa
D ablativu
A ablativ
V ablative
L ablativu
I ablativom
množina
N ablativi
G ablativa
D ablativima
A ablative
V ablativi
L ablativima
I ablativima
Definicija
gram. šesti padež deklinacije u nekim indoeuropskim jezicima (npr. sanskrt, latinski), ob. izražava odvajanje ili oduzimanje, odgovara zavisnoj rečenici u hrvatskome
Sintagma
ablativ apsolutni konstrukcija imena u ablativu s participom u latinskom jeziku
Etimologija
lat. ablativus