Hrvatski jezični portal

cezaropapìzam

cezaropapìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N cezaropapizam
G cezaropapizma
D cezaropapizmu
A cezaropapizam
V cezaropapizme
L cezaropapizmu
I cezaropapizmom
množina
N cezaropapizmi
G cezaropapizama
D cezaropapizmima
A cezaropapizme
V cezaropapizmi
L cezaropapizmima
I cezaropapizmima
Definicija
pol. sjedinjenost crkvene i svjetovne vlasti u osobi vladara, podvrgavanje Crkve svjetovnoj vlasti, tako da je vladar ujedno i vrhovni glavar Crkve (primjer Bizanta, carske Rusije, Engleske)
Etimologija
v. Cezar, cezar + v. papa