Hrvatski jezični portal

cìvīl

cìvīl m 〈G civíla〉

Izvedeni oblici
jednina
N civil
G civila
D civilu
A civila
V civile
L civilu
I civilom
množina
N civili
G civila
D civilima
A civile
V civili
L civilima
I civilima
Definicija
1. građanska osoba (za razliku od pripadnika vojničkog ili svećeničkog sloja)
2. građanska odjeća ili narodna nošnja, odjeća koja nije uniforma; civilka
Sintagma
crkveni civil građansko odijelo s nekom oznakom svećenika (prema običajima, ovratnik i sl.)
Frazeologija
u civilu 1. u građanskoj odjeći (ne u uniformi) 2. u građanskom životu (ne u vojnoj službi)
Etimologija
njem. Zivil ← fr. civil ← lat. civilis: gradski, građanski ≃ civis: građanin