Hrvatski jezični portal

čèstica

čèstica ž 〈G mn čȅstīcā〉

Izvedeni oblici
jednina
N čestica
G čestice
D čestici
A česticu
V čestice / čestico
L čestici
I česticom
množina
N čestice
G čestica
D česticama
A čestice
V čestice
L česticama
I česticama
Definicija
1. dem. od čest, djelić
2. najmanji dio veće mjerljive i djeljive cjeline [katastarska čestica]; parcela
3. najmanji, ob. kruti dio neke cjeline sastavljene od praha i vrlo sitnih nedjeljivih i često nemjerljivih dijelova [čestica prašine]; zrnce
4. gram. nepromjenjiva vrsta riječi koja služi za oblikovanje ili preoblikovanje rečenica te za izražavanje rečeničnog modusa [zar, ne, da, li, uistinu]; partikula, riječca
5. fiz. tijelo s vrlo malom, ali konačnom masom i beskonačno malim dimenzijama [subatomska čestica]