Hrvatski jezični portal

čȇsto

čȇsto pril.komp. čȅšće, superl. nȃjčešće〉

Definicija
1. tako da se ponavlja u kratkim vremenskim razmacima [često se prehladim]
2. ponekad, od vremena do vremena [on je često nemoguć]
Frazeologija
hvata li te često? u situaciji kad tko dobije napadaj smijeha, kad se ponaša neuobičajeno veselo i sl.