Hrvatski jezični portal

dàbar

dàbar m 〈G -bra, N mn -brovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N dabar
G dabra
D dabru
A dabra
V dabru
L dabru
I dabrom
množina
N dabrovi / dabri
G dabrova / dabara
D dabrovima
A dabrove
V dabrovi
L dabrovima
I dabrovima
Definicija
zool. glodavac (Castor fiber, C. canadensis) iz porodice dabrova
Etimologija
✧ disimilacijom od prasl. *bebrъ, *bьbrъ (rus. bobr, polj. bóbr) ← ie. *bhebhru- (lat. biber, lit. bebrus)