Hrvatski jezični portal

Čȉle

Čȉle m 〈G Čȉlea〉

Izvedeni oblici
jednina
N Čile
G Čilea
D Čileu
A Čile
V Čile
L Čileu
I Čileom
Definicija
geogr. država u JZ dijelu Južne Amerike, na obali Tihog oceana, 756.626 km2, 13.173.000 stan. (procjena iz 1989), glavni grad Santiago, novčana jedinica peso