Hrvatski jezični portal

čmȃr

čmȃr m 〈N mn čmȁrovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N čmar
G čmara
D čmaru
A čmar
V čmare
L čmaru
I čmarom
množina
N čmarovi
G čmarova
D čmarovima
A čmarove
V čmarovi
L čmarovima
I čmarovima
Definicija
anat. otvor debelog crijeva; anus, šupak
Onomastika
pr. (nadimačka): Čmàrec (150, Zagorje), Čmàrek