Hrvatski jezični portal

čȉstiti

čȉstiti (što, se) nesvrš.prez. -īm (se), pril. sad. -tēći (se), impf. čȉšćāh (se), prid. trp. čȉšćen, gl. im. čȉšćēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
čistiti
 
prezent
jednina
1. čistim
2. čistiš
3. čisti
množina
1. čistimo
2. čistite
3. čiste
 
futur
jednina
1. čistit ću
2. čistit ćeš
3. čistit će
množina
1. čistit ćemo
2. čistit ćete
3. čistit će
 
imperfekt
jednina
1. čišćah
2. čišćaše
3. čišćaše
množina
1. čišćasmo
2. čišćaste
3. čišćahu
 
perfekt
jednina
1. čistio sam
2. čistio si
3. čistio je
množina
1. čistili smo
2. čistili ste
3. čistili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam čistio
2. bio si čistio
3. bio je čistio
množina
1. bili smo čistili
2. bili ste čistili
3. bili su čistili
 
imperativ
jednina
2. čisti
množina
1. čistimo
2. čistite
 
glagolski prilog sadašnji
čisteći
 
glagolski pridjev aktivni
čistio, čistila, čistilo
čistili, čistile, čistila
 
glagolski pridjev pasivni
čišćen, čišćena, čišćeno
čišćeni, čišćene, čišćena
Definicija
1. činiti čistim odstranjujući prljavštinu
2. sklanjati ono što smeta; krčiti, raskrčivati
3. žarg. pren. a. krasti b. sport otklanjati opasnost c. čistiti tanjur, tj. jesti do kraja (doslovno čistiti tanjur)
4. (se) a. čistiti (1) b. term. prazniti crijeva c. žarg. pejor. gubiti se, sklanjati se
Frazeologija
čistiti pred svojim pragom najprije se zabaviti svojim slabostima (a onda tuđim)