Hrvatski jezični portal

čȉp

čȉp m 〈N mn čìpovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N čip
G čipa
D čipu
A čip
V čipe
L čipu
I čipom
množina
N čipovi
G čipova
D čipovima
A čipove
V čipovi
L čipovima
I čipovima
Definicija
inform. komadić kristala poluvodiča (od silicija, bakra ili aluminija) na koji se utiskuje sklop ili više sklopova koji čine elektronički integrirani krug [super čip; kompjuterski čip]; sklopnjak
Sintagma
čip-mozak pejor. žarg. onaj koji zna misliti samo onako kako mu računalo izbacuje podatke;
mikro-čip (ob. samo čip) čip na koji je ugrađen mikroprocesor; integrirani sklop
Etimologija
engl. chip