Hrvatski jezični portal

čìopa

čìopa ž

Izvedeni oblici
jednina
N čiopa
G čiope
D čiopi
A čiopu
V čiopo
L čiopi
I čiopom
množina
N čiope
G čiopa
D čiopama
A čiope
V čiope
L čiopama
I čiopama
Definicija
zool. ptica selica iz porodice Apodidae, slična lastavici, živi u priobalju [crna čiopa; bijela čiopa]; pištalica, usp. pištara
Etimologija
dalmat. celpa ← grč. kýpselos