Hrvatski jezični portal

čȕkati

čȕkati () nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
lagano udarati po površini čega tvrdog (ob. uz predodžbu popratnog zvuka) (ob. čekićem); kuckati
Etimologija
onom.