Hrvatski jezični portal

čȕdo (II)

čȕdo (II) pril.

Definicija
razg. vrlo mnogo [čudo ljudi]