Hrvatski jezični portal

dávati

dávati (što, se) nesvrš.prez. dȃjēm (se), pril. sad. -ajūći/dájūći (se), imp. dáji (se), prid. trp. dȃvān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
davati
 
prezent
jednina
1. dajem
2. daješ
3. daje
množina
1. dajemo
2. dajete
3. daju
 
futur
jednina
1. davat ću
2. davat ćeš
3. davat će
množina
1. davat ćemo
2. davat ćete
3. davat će
 
imperfekt
jednina
1. davah
2. davaše
3. davaše
množina
1. davasmo
2. davaste
3. davahu
 
perfekt
jednina
1. davao sam
2. davao si
3. davao je
množina
1. davali smo
2. davali ste
3. davali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam davao
2. bio si davao
3. bio je davao
množina
1. bili smo davali
2. bili ste davali
3. bili su davali
 
imperativ
jednina
2. daj
množina
1. dajmo
2. dajte
 
glagolski prilog sadašnji
dajući
 
glagolski pridjev aktivni
davao, davala, davalo
davali, davale, davala
 
glagolski pridjev pasivni
davan, davana, davano
davani, davane, davana
Definicija
1. (što), v. dati
2. (se) posvećivati se komu ili čemu, žrtvovati se za koga ili što
3. (za što) izdvajati novac, financirati po planu za predviđen razvoj [davati za kulturu; davati za umjetnost]
4. (na što) držati do čega, polagati na što, cijeniti što
Frazeologija
davati sve od sebe jako se truditi, biti požrtvovan;
davati šakom i kapom obilno dijeliti, biti vrlo darežljiv;
ne dajem (ja) ništa na to ne držim mnogo do toga, to mnogo ne cijenim