Hrvatski jezični portal

dȁnomicē

dȁnomicē pril.

Definicija
svaki dan, iz dana u dan; dnevice, svakodnevno