Hrvatski jezični portal

D-day

D-day (izg. dȋ dȇj) m

Definicija
1. pov. dan kada je u 2. svjetskom ratu izvršeno iskrcavanje savezničkih trupa u Normandiji (6. lipanj 1944); dan D
2. žarg. dan za koji je predviđena neka važna akcija ili događaj
Etimologija
engl.