Hrvatski jezični portal

aktivírati

aktivírati (koga, što, se) dv.prez. aktìvīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
aktivirati
 
prezent
jednina
1. aktiviram
2. aktiviraš
3. aktivira
množina
1. aktiviramo
2. aktivirate
3. aktiviraju
 
futur
jednina
1. aktivirat ću
2. aktivirat ćeš
3. aktivirat će
množina
1. aktivirat ćemo
2. aktivirat ćete
3. aktivirat će
 
imperfekt
jednina
1. aktivirah
2. aktiviraše
3. aktiviraše
množina
1. aktivirasmo
2. aktiviraste
3. aktivirahu
 
aorist
jednina
1. aktivirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. aktivirao sam
2. aktivirao si
3. aktivirao je
množina
1. aktivirali smo
2. aktivirali ste
3. aktivirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam aktivirao
2. bio si aktivirao
3. bio je aktivirao
množina
1. bili smo aktivirali
2. bili ste aktivirali
3. bili su aktivirali
 
imperativ
jednina
2. aktiviraj
množina
1. aktivirajmo
2. aktivirajte
 
glagolski prilog sadašnji
aktivirajući
 
glagolski prilog prošli
aktiviravši
 
glagolski pridjev aktivni
aktivirao, aktivirala, aktiviralo
aktivirali, aktivirale, aktivirala
 
glagolski pridjev pasivni
aktiviran, aktivirana, aktivirano
aktivirani, aktivirane, aktivirana
Definicija
1. staviti/stavljati u djelovanje, u pokret [aktivirati stroj]
2. organizirati tako da djeluje [aktivirati rad društva]; potaknuti, poticati, aktivizirati
3. a. kem. potaknuti/poticati, ubrzati kemijsku reakciju b. fiz. (u)činiti (neku tvar) radioaktivnom
4. (se) ući/ulaziti u službeni odnos, prihvatiti službu, opr. otići u mirovinu i sl.