Hrvatski jezični portal

diamond

diamond (izg. dàjamond) m

Definicija
sport u baseballu unutrašnji dio igrališta u obliku kvadrata sa stranicama od o. 27,4 m u čijim se kutovima nalaze baze
Etimologija
engl., prema obliku plohe dijamanta