Hrvatski jezični portal

Dhaka

Dhaka (izg. dȁka) ž

Definicija
glavni grad Bangladeša na delti Gangesa, 6.105.000 stan.