Hrvatski jezični portal

akumulírati

akumulírati (što, se) dv.prez. akùmulīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. akumùlīrān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
akumulirati
 
prezent
jednina
1. akumuliram
2. akumuliraš
3. akumulira
množina
1. akumuliramo
2. akumulirate
3. akumuliraju
 
futur
jednina
1. akumulirat ću
2. akumulirat ćeš
3. akumulirat će
množina
1. akumulirat ćemo
2. akumulirat ćete
3. akumulirat će
 
imperfekt
jednina
1. akumulirah
2. akumuliraše
3. akumuliraše
množina
1. akumulirasmo
2. akumuliraste
3. akumulirahu
 
aorist
jednina
1. akumulirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. akumulirao sam
2. akumulirao si
3. akumulirao je
množina
1. akumulirali smo
2. akumulirali ste
3. akumulirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam akumulirao
2. bio si akumulirao
3. bio je akumulirao
množina
1. bili smo akumulirali
2. bili ste akumulirali
3. bili su akumulirali
 
imperativ
jednina
2. akumuliraj
množina
1. akumulirajmo
2. akumulirajte
 
glagolski prilog sadašnji
akumulirajući
 
glagolski prilog prošli
akumuliravši
 
glagolski pridjev aktivni
akumulirao, akumulirala, akumuliralo
akumulirali, akumulirale, akumulirala
 
glagolski pridjev pasivni
akumuliran, akumulirana, akumulirano
akumulirani, akumulirane, akumulirana
Definicija
(na)kupiti (se), umnožiti na jednom mjestu; sakupiti, nagomilati, zgrnuti (o stvarima i pojmovima) [akumulirati vodu u jezeru; akumulirati novac; akumulirati mržnju]