Hrvatski jezični portal

deprèsija

deprèsija ž

Izvedeni oblici
jednina
N depresija
G depresije
D depresiji
A depresiju
V depresijo
L depresiji
I depresijom
množina
N depresije
G depresija
D depresijama
A depresije
V depresije
L depresijama
I depresijama
Definicija
1. geol. a. u geomorfologiji svaka uleknina u Zemljinoj kori b. geogr. u užem smislu, ulegnuće niže od morske razine, suho ili ispunjeno vodom
2. meteor. područje sniženog tlaka u odnosu na okolinu, često praćeno ružnim vremenom [nastupila (je) depresija], usp. ciklona
3. a. pat. psihičko stanje koje se očituje u gubitku volje i zanimanja za rad, prevladavaju mučna čuvstva b. razg. psihička klonulost, energetska slabost [pasti u depresiju]; potištenost, tjeskoba
4. ekon. usporavanje aktivnosti privrede uz slabije mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i pad životnog standarda
Sintagma
depresija horizonta geogr. kut između astronomskog i prividnog horizonta neke geografske točke na Zemlji; dubina obzora
Etimologija
lat. depressio ≃ depressus: nizak ← deprimere: pritisnuti, utisnuti