Hrvatski jezični portal

ȁkuzatīv

ȁkuzatīv m

Izvedeni oblici
jednina
N akuzativ
G akuzativa
D akuzativu
A akuzativ
V akuzative
L akuzativu
I akuzativom
množina
N akuzativi
G akuzativa
D akuzativima
A akuzative
V akuzativi
L akuzativima
I akuzativima
Definicija
lingv. četvrti padež deklinacije, padež izravnog objekta prijelaznih glagola; odgovara na pitanje »koga ili što«, dolazi i uz prijedloge (u, na, pod, pred, uz, kraj)
Etimologija
lat. accusativus (casus), prijevod grč. aitiatikḗ ptȏsis: uzročni padež ≃ aitiatikós ← aitiatós: uzrokovan, izazivan, kauzativan