Hrvatski jezični portal

dìftong

dìftong m 〈N mn -nzi, G -ōngā〉

Izvedeni oblici
jednina
N diftong
G diftonga
D diftongu
A diftong
V diftonže / diftongu
L diftongu
I diftongom
množina
N diftonzi
G diftonga
D diftonzima
A diftonge
V diftonzi
L diftonzima
I diftonzima
Definicija
fon.
1. dva uzastopna samoglasnika koja zajedno tvore, ili teže za tim da tvore, jedan slog [evolUIrati → evolVIrati; involUIrati → involVIrati]; dvoglas, dvoglasnik
2. dva uzastopna samoglasnika od kojih je jedan poluvokal [auto, izg. auto]
3. dva uzastopna samoglasnika koja ostaju dva sloga a. prema rasporedu fonema [euforija: Eu + forija] b. onda kad drugi samoglasnik dobije prenesen uzlazni naglasak koji je postao od silaznog [PAÙletić ← Paulȅtić, PAÙlīna ← Paulȋna, ÈVrōpa ← Eurȏpa (uzlazni diftong)]
4. dva uzastopna suglasnika koja postaju jedan slog sa svojim prenesenim naglaskom [PÀVletić ← Paùletić, PÀVlīna ← Paùlīna, ÈVrōpa ← Eùrōpa (silazni diftong)]
5. postanje nekog stegnutog vokala [oro (tal.) od aurum (lat.)]
6. vokal s popratnim vokalom u nekim govorima [uon: književno on; otuȁc: književno otac]
Etimologija
lat. diphtongus ← grč. díphthoggos: koji ima dva glasa