Hrvatski jezični portal

dìkka

dìkka (izg. dìka) ž

Definicija
arhit. povišena platforma na stupovima u većim džamijama; s nje recitator ponavlja naglas sure iz Kur̕ana i intonira molitvu
Etimologija
arap.