Hrvatski jezični portal

dȋl

dȋl m 〈G díla, N mn dílovi〉

Definicija
žarg.
1. dogovor dviju ili više osoba oko čega; sklopljeni posao, često kao neformalna, nepisana obveza [imamo dil oko toga]
2. opći naziv za sve poslove u vezi s drogom
Sintagma
biti u dilu biti uključen u dogovoreni posao s drogom;
ispasti iz dila biti isključen iz posla s drogom
Etimologija
engl. deal