Hrvatski jezični portal

dìrektan

dìrektan (dirèktan) prid.odr. -tnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N direktan
G direktna
D direktnu
A direktna / direktan
V direktni
L direktnu
I direktnim
množina
N direktni
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktni
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
srednji rod
jednina
N direktno
G direktna
D direktnu
A direktno
V direktno
L direktnu
I direktnim
množina
N direktna
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktna
V direktna
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
ženski rod
jednina
N direktna
G direktne
D direktnoj
A direktnu
V direktna
L direktnoj
I direktnom
množina
N direktne
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktne
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
muški rod
jednina
N direktan
G direktna
D direktnu
A direktna / direktan
V direktni
L direktnu
I direktnim
množina
N direktni
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktni
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
srednji rod
jednina
N direktno
G direktna
D direktnu
A direktno
V direktno
L direktnu
I direktnim
množina
N direktna
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktna
V direktna
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
ženski rod
jednina
N direktna
G direktne
D direktnoj
A direktnu
V direktna
L direktnoj
I direktnom
množina
N direktne
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktne
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N direktni
G direktnog / direktnoga
D direktnom / direktnome / direktnomu
A direktnog / direktni
V direktni
L direktnom / direktnome / direktnomu
I direktnim
množina
N direktni
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktni
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
srednji rod
jednina
N direktno
G direktnog / direktnoga
D direktnom / direktnome / direktnomu
A direktno
V direktno
L direktnom / direktnome / direktnomu
I direktnim
množina
N direktna
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktna
V direktna
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
ženski rod
jednina
N direktna
G direktne
D direktnoj
A direktnu
V direktna
L direktnoj
I direktnom
množina
N direktne
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktne
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N direktni
G direktnog / direktnoga
D direktnom / direktnome / direktnomu
A direktnog / direktni
V direktni
L direktnom / direktnome / direktnomu
I direktnim
množina
N direktni
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktni
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
srednji rod
jednina
N direktno
G direktnog / direktnoga
D direktnom / direktnome / direktnomu
A direktno
V direktno
L direktnom / direktnome / direktnomu
I direktnim
množina
N direktna
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktna
V direktna
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
 
ženski rod
jednina
N direktna
G direktne
D direktnoj
A direktnu
V direktna
L direktnoj
I direktnom
množina
N direktne
G direktnih
D direktnim / direktnima
A direktne
V direktne
L direktnim / direktnima
I direktnim / direktnima
Definicija
1. koji se kreće najkraćim, najbržim putem [direktan vlak]
2. koji je otvoren [biti direktan; na direktno pitanje direktan odgovor]; jasan
3. koji se odvija bez posredništva [direktan dodir; direktan put; direktan TV prijenos]; izravan, neposredan
4. koji nije posredan, koji je blizak po vremenu i prostoru (npr., koji se događa voljom glasača, a ne putem zastupnika ili predstavnika) [direktni izbori]; prav, ravan
5. koji je u neposrednom srodstvu [direktan potomak]
Sintagma
direktni govor lingv. ono što je tko doslovno rekao, upravni govor, opr. indirektni govor, v. indirektan Δ;
direktni objekt gram. objekt (3) u akuzativu
Etimologija
lat. directus: izravan ← dirigere: redati, ispraviti, voditi