Hrvatski jezični portal

díne

díne ž mn 〈N dína〉

Definicija
valoviti nanosi živog pijeska uz morsku obalu ili u pustinji koje vjetar nanosi, oblikuje i raznosi
Etimologija
kelt.