Hrvatski jezični portal

dòbro2

dòbro2 m

Definicija
lingv. pov. ime slova d u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. d (2)